Wiśniowa 2015 – nagrania z letnich rekolekcji

Posted on Posted in rekolekcje

Dla wszystkich, którzy nie mogli być na tych rekolekcjach albo chcieli posłuchać ponownie, katechezy i homilie:

13.08 (czwartek) – homilia br. Piotra (Joz 3,7-10a.11.13-17; Ps 114; Mt 18,21 – 19,1)

14.08 (piątek) – katecheza Michała o tym, jaka powinna być wspólnota

14.08 (piątek) – homilia br. Piotra (1 Krn 15,3-4.15-16; 16,1-2; Ps 132; 1 Kor 15,54-57;     Łk 11,27-28)

15.08 (sobota) – katecheza Aliny o relacji z Maryją

15.08 (sobota) – homilia br. Michała (Ap 11,19; 12,1.3-6.10; Ps 45; 1 Kor 15,20-26;           Łk 1,39-56)

16.08 (niedziela) – katecheza Michała o przebaczeniu

16.08 (niedziela) – homilia br. Piotra (Prz 9,1-6; Ps 67; Ef 5,15-20; J 6,51-58)

17.08 (poniedziałek) – katecheza Aliny o uzdrowieniu

17.08 (poniedziałek) – katecheza Michała o uzdrowieniu

17.08 (poniedziałek) – homilia br. Piotra (Sdz 2,11-19; Ps 106; Mt 19,16-22)

18.08 (wtorek) – katechezy Michała: cz. 1 o Duchu Świętym we wspólnocie                                                                                    cz. 2 na temat charyzmatów

18.08 (wtorek) – homilia br. Piotra (Sdz 6,11-24a; Ps 85; Mt 19,23-30)

19.08 (środa) – katecheza Michała o obrazie Pana Boga (a raczej, jaki Pan Bóg nie jest)

19.08 (środa) – homilia br. Piotra (Sdz 9,6-15; Ps 21; Mt 20,1-16a)

20.08 (czwartek) – homilia br. Piotra (Sdz 11,29-39a; Ps 40; Mt 22,1-14)

21.08 (piątek) – katecheza Michała o ewangelizacji

21.08 (piątek) – homilia br. Piotra (Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Ps 146; Mt 22,34-40)

22.08 (sobota) – homilia br. Piotra (Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ps 34; Ef 5,21-32;
J 6,54.60-69)