Wiśniowa 2014 – lato – nagrania z rekolekcji

Posted on Posted in rekolekcje

Tematem rekolekcji jest Wspólnota.

Homilia do czytań z 15 sierpnia 2014 (piątek)
Homilia do czytań z 16 sierpnia 2014 (sobota)

„Powołanie do życia we wspólnocie” – katecheza Niesamej z 16 sierpnia 2014 (sobota)

„Czym jest Chrześcijańska wspólnota – Chrystus jako fundament wspólnoty Duchowej Świątyni” – katecheza Brata Piotra z 17 sierpnia 2014 (niedziela) jest dostępna dla członków wspólnoty w osobnym dziale

„Mit idealnej wspólnoty ziemskiej, a wspólnota grzesznych ludzi (Mt 9,9-13) – katecheza Roberta z 18 sierpnia 2014 (poniedziałek)

Homilia do czytań z 18 sierpnia 2014 (poniedziałek)

„Grzechy przeciw wspólnocie (Ks Aggeusza) – katecheza br. Sebastiana Majchera z19 sierpnia 2014 (wtorek)

„Potrzeba osobistego nawrócenia – przykład patrona wspólnoty ICHTIS, św. Franciszka” – katecheza brata Piotra z 20 sierpnia 2014 (środa)

Homilia do czytań z 21 sierpnia 2014 (czwartek)

„Walka duchowa – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego (Ef 6; Ez 37)” – br. Rafał Pysiak 21 sierpnia 2014 (czwartek)  jest dostępna dla członków wspólnoty w osobnym dziale

Homilia do czytań z 22 sierpnia 2014 (piątek)

„Wspólnota miejscem nawrócenia (NE 1-3)” – Ola Hukowska 22 sierpnia 2014

Homilia do czytań z 23 sierpnia 2014 (sobota)

„Wspólnota miejscem uwielbienia Boga (doświadczenia we wspólnocie prowadzą do uwielbienia) (Dz 16, 16-34; 2 Krn 20, 1-9. 13-24) – Piotr Ignatowicz 23 sierpnia 2014

Homilia do czytań z 25 sierpnia 2014 (poniedziałek)

„Spoiwo wspólnoty – przykład wzajemnej miłości (J 15, 12-17) –

Homilia do czytań z 26 sierpnia 2014 (wtorek)

„Wspólnota miejscem wzrostu i ubogacania się (dary duchowe 1P 4, 8-11) – Agnieszka Grela 26 sierpnia 2014

Homilia do czytań z 27 sierpnia 2014 (środa)

„Popatrzcie jak oni się miłują – atrakcyjność świadectwa we wspólnocie, której jest magnesem wspólnoty. Ewangelizacja (J 17, 20-23) – br. Piotr Ferfecki 27 sierpnia 2014