Spotkania

Spotkania Wspólnoty Ichtis odbywają się w środy wieczorem.

Centrum naszej modlitwy jest zawsze Eucharystia, którą przeżywamy wraz ze wspólnotą parafialną w kościele pw. św. Augustyna w każdą niedzielę o godz. 19.00 oraz w każdą pierwszą środę miesiąca w gronie naszej wspólnoty w sali nr 4 o godz. 19:00.

Pozostałe spotkania zaczynamy modlitwą na Eucharystii o 18:30 w kościele. Bezpośrednio po mszy spotykamy się w sali nr 4, gdzie według grafiku gromadzi nas adoracja z medytacjami, uwielbienie muzyczne lub nieszpory.

Na spotkaniach z nieszporami towarzyszą nam także zaproszeni goście, którzy kierują do nas nauczanie związane z tematami teologiczno-społecznymi.

Łączy nas również indywidualna modlitwa – codziennie o 22:30 jednoczymy się w modlitwie za Wspólnotę.