Głębinów 2015 – zima – nagrania z rekolekcji

Poniżej załączamy nagrania z homilii i katechez:

Czwartek 29.01 – Homilia
Piątek 30.01 – Homilia
Piątek 30.01 – Katecheza Lucyny

Piątek 30.01 – Katecheza Oli
Sobota 31.01 – Katecheza Magdy
Sobota 31.01 – Katecheza Roberta
Sobota 31.01 – Homilia do Eucharystii niedzielnej
Niedziela 01.02 – Katecheza Brata Piotra