Krzeszów 2013 – zima

Dzień 2 (04.02):
katecheza Magda
homilia
Dzień 3(05.02):
katecheza br. Szymon
homila
Dzień 4 (06.02):
katecheza Robert
Dzień 5 (07.02):
katecheza
homilia
Dzień 6 (08.02):
katecheza Wojtek
homilia
Dzień 7 (09.02):
katecheza Niesama
homilia