Rada Wspólnoty

Wczoraj odbyły się wybory uzupełniające do Rady Wspólnoty. Obecny skład Rady prezentuje się następująco:

Łucja Skulska – odpowiedzialna za Diakonię Muzyczną,
Robert i Magda Mikutel – odpowiedzialni za Diakonię Liturgiczną, Magda jest przewodniczącą Rady
Anna Pluta – odpowiedzialna za Diakonię Finansową oraz Diakonię Ewangelizacyjną

Aktualny skład osobowy i odpowiedzialności w Radzie można znaleźć zawsze w sekcji
O NAS