Rada Wspólnoty

W piątek 22 listopada odbyły się wybory uzupełniające do Rady Wspólnoty. Obecnie do Rady należą:

Łucja Skulska – odpowiedzialna za Diakonię Muzyczną,
Aleksandra Hukowska – odpowiedzialna za Diakonię Liturgiczną,
Anna Pluta – odpowiedzialna za Diakonię Finansową oraz Diakonię Ewangelizacyjną

Aktualny skład osobowy i odpowiedzialności w Radzie można znaleźć zawsze w sekcji

O NAS