Nowy prezbiter i rada wspólnoty

Od 1 czerwca duszpasterzem naszej wspólnoty został br. Piotr Ferfecki.

Ponadto w wyniku wyborów wybrana została nowa Rada wspólnoty:

Aleksandra Hukowska odpowiedzialna za Diakonię Muzyczną
Magdalena Mikutel odpowiedzialna za Diakonię Liturgiczną
Robert Mikutel odpowiedzialny za Diakonię Liturgiczną, przewodniczący
Anna Pluta odpowiedzialna za Diakonię charytatywną, sekretarz
Lucyna Ilnicka odpowiedzialna za Diakonię Ewangelizacyjną